Wonen

Scope 10 inspectie van elektrische installaties op brandrisico

Veel branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Vaak komen bij keuringen ernstige gebreken naar voren, zoals beschadigingen en veroudering van de installatie. Bij elektra kan het op aardig wat punten misgaan. Om de brandveiligheid in je bedrijf te verbeteren kun je een scope 10 inspectie laten uitvoeren. Dit kan bij een SCIOS gecertificeerd bedrijf, zoals CSC-Inspecties. In dit artikel vertellen we je wat een scope 10 inspectie is en hoe het in zijn werk gaat. 

Wat is een Scope 10 inspectie?

Een SCIOS scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Een inspecteur controleert of er een defect is dat brand zou kunnen veroorzaken. Alleen SCIOS gecertificeerde inspecteurs mogen deze inspectie uitvoeren. 

Een scope 10 inspectie is niet wettelijk verplicht. Het kan wel zo zijn dat je verzekeraar eist om periodiek je elektrische installatie volgens scope 10 te laten inspecteren.

Hoe werkt een scope 10 inspectie?

Tijdens de inspectie doet de inspecteur van CSC-Inspecties diverse metingen aan de elektrische installatie. Hij beoordeelt installaties in risicovolle ruimten. Een inspecteur let ook op orde en netheid, zoals het gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen. De controle vindt voornamelijk plaats in de meterkast en verdeelinrichting. Ook controleert de inspecteur de verlichtingen, stopcontacten en apparaten die zijn aangesloten op de elektrische installatie.

Er vindt tevens een thermografisch onderzoek plaats om zo hittegevaren in kaart te brengen. Bij een thermografisch onderzoek worden warmteontwikkelingen met de camera opgespoord. Deze zijn met het blote oog vaak niet zichtbaar. Met behulp van infraroodopnames wordt de temperatuur gecontroleerd. 

Oververhitting ontstaat meestal door slechte verbindingen, defecten of overbelasting. Indien nodig doet de inspecteur extra metingen. Een scope 10 inspectie laat dus duidelijk zien of er sprake is van overbelasting, een defect of oververhitting in de installatie. 

Scope 10 rapport

Uiteindelijk volgt er een rapport met foto’s van de risicovolle situatie. De inspecteur beschrijft eventuele gebreken en oplossingen. Veel kun je zelf doen om de brandveiligheid te verbeteren. Soms is het stofvrij maken van een wandcontactdoos al voldoende. Is er meer nodig dan schakel je de hulp in van een installateur. Hij kan bijvoorbeeld helpen met het vervangen van een onveilige verbinding.

Over CSC-Inspecties

CSC-Inspecties is een onafhankelijk ISO 9001 en SCIOS gecertificeerd bedrijf. Dit betekent dat het bedrijf inspecties uitvoert volgens de SCIOS regeling. CSC-Inspecties is gespecialiseerd in onder andere het uitvoeren van de scope 10. Ben je op zoek naar een gecertificeerd bedrijf voor een scope 10 inspectie? Neem gerust vrijblijvend contact op. Zij beantwoorden graag al je vragen.